foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
Running text caption 5
Jaarthema Leef! Het echte leven.

Van harte welkom in Jabes: als je een samenkomst in Jabes wilt bezoek, kun je jouw auto parkeren op de ruime parkeerplaats achter het gebouw of je fiets in het fietsenhok naast het gebouw en er is daar zelfs plaats voor motoren.

Je loopt langs het gebouw naar de hoofdingang alwaar je wordt begroet. Wij maken je graag wegwijs. Vanuit de hal waar je binnenkomt kun je naar de grote zaal, waar de samenkomst wordt gehouden, naar  de kinderruimten voor crèche en kinderen tot 12 jaar, (zie kinderwerk) en naar de garderobes en de toiletten. 

Als je in een “normale” dienst in Jabes komt, is er één ding wat je direct opvalt. De grote zaal is geen ruimte zoals je die van een kerk zou verwachten.

Er is een ruim podium, voorzien van presentatie, geluid en beeld techniek en plaats voor het muziekteam. Er is geen spreekgestoelte, ook de spreker staat gewoon op het podium.  

 

 

 

Achter in de zaal staat een grote tafel vanwaar alle geluid, licht  en beeld in te stellen en te bedienen is. Vanaf hier worden ook de beeld en geluidsopnames geregisseerd. De standaard opstelling  biedt plaats aan ruim 200 mensen. Door het openen van de tussenwand kan dit worden  uitgebreid tot ca 400.

Jabes houdt eens per week, op zondagmorgen een dienst. Meestal beginnen we om 10.00 uur en duurt zo’n dienst tot ca 11.30 uur. Aansluitend kunnen we nog wat napraten in de hal. Ook deze diensten zijn niet wat je misschien gewent bent van andere kerken.

In onze samenkomsten gaat het in de kern om drie elementen:

            “Feestvieren”             “Inspireren”                “Gereed maken “

            Psalm 122-1             Jesaja 40:31                    Efe 4: 11-12

 

In hoofdlijnen zien de samenkomsten er als volgt uit:

Opening melodie of tune waarna de muziekleider iedereen welkom heet. Daarna worden er enkele liederen gezongen die passend zijn bij de dienst en het spreekthema van die dag. Je zult zien dat velen uit volle borst zingen, anderen ingetogen. Mensen gaan staand zingen, anderen blijven zitten. sommigen steken de handen in de lucht, anderen doen anders. Doe zoals je wilt en voel je thuis.

De spreker van die morgen geeft uitleg en bespreekt het onderwerp van die dag. (zie website). De prediking, zoals men dit noemt,  wordt meestal onderbouwd door Power Point en filmpjes  Het verhaal stemt altijd overeen met Bijbel. De Bijbelgedeelten worden genoemd en gepresenteerd . De thema’s waarover gesproken wordt zijn zoveel mogelijk praktisch en direct toepasbaar in het dagelijks leven.

Na afloop gaat de spreker bidden en danken, zingen we nog een paar liederen en worden de aanwezige in de gelegenheid gesteld financieel bij te dragen voor het werk van Jabes. We noemen dit de collecte. In de tussentijd komen alle kinderen de zaal binnen en als deze allemaal binnen zijn wordt God gevraagd om een zegen en deze zegen wordt uitgesproken door de spreker van die dag.  We zingen samen het zegen lied.

 

En dan is er koffie ( of thee of fris) in de hal. Ook daar ben jij meer dan welkom.

 

Nazorg en tijd voor elkaar

Na de samenkomst zijn er altijd mensen aanwezig om, als je daar behoefte aan hebt,  met je te praten, je vragen te beantwoorden of je verder op weg te helpen. Laat je niet tegen houden en kom gerust. Alles wat er besproken wordt is en blijft vertrouwelijk.  Je kunt natuurlijk ook mailen of bellen.