foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
Running text caption 5
Jaarthema Leef! Het echte leven.

In Jabes hebben we de gewoonte om te dopen in water door onderdompeling, ook wel de geloofsdoop genoemd.

                   

 

De meest gestelde vragen:

 

I.                   Waarom zou ik mij laten dopen ?

 

Je volgt daarmee het voorbeeld van Jezus zelf.

In die tijd kwam ook Jezus naar Johannes toe. Jezus kwam uit Nazaret, een plaats in Galilea. Hij werd door Johannes gedoopt in de Jordaan” Markus 1:9 BGT.

 

Omdat Jezus er de opdracht voor gaf

(Jezus zei) “Jullie moeten naar alle volken gaan, zodat iedereen mijn leerling kan worden. Jullie moeten de mensen dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige Geest”. Mattheus 28:19-20 BGT

 

Je geeft daarmee duidelijk aan dat je Jezus werkelijk gelooft

" ... vele van de mensen hoorden hem, geloofden en lieten zich dopen.”  Handelingen 18:8

"Hoe kunnen wij er zeker van zijn dat wij bij Hem horen? Als wij doen wat Hij zegt!” 1 Joh. 2:3

 

               

II.                Wat is de betekenis van de doop

 

De doop illustreert de dood, de begrafenis en de opstanding van Jezus

"Christus is voor onze zonden gestorven .. Hij werd begraven  ... en is weer levend gemaakt."  1 Corinthiërs 15:3-4

"U bent in de doop met Christus begraven. Maar, u bent nu met Hem opgestaan en u hebt nieuw leven ontvangen.”Colossenzen 2:12

 

De doop illustreert mijn nieuw leven als een christen

“Als u christen wordt, wordt u van binnen helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen.”  2 Corinthiers 5:17

"Die doop in Hem was onze begrafenis. En zoals Christus weer levend is gemaakt.. zo mogen wij nu ook een heel nieuw leven leiden.”  Romeinen 6:4

 

De doop maakt je geen gelovige, het demonstreert dat je al gelooft. De doop “redt” je niet, alleen je geloof in Christus doet dat. Doop is als een trouwring – het is een uiterlijk symbool van de toewijding die je met je hart hebt gemaakt.

"Door Zijn genade bent u gered; doordat u in Hem ging geloven dat is niet uw eigen verdienste, maar een geschenk van God."  Efeziers 2:8-9

 

 

III.             Waarom onder water dopen

Omdat Jezus op deze wijze is gedoopt.

"Na gedoopt te zijn klom Jezus uit het water meteen op de oever.”Mattheus 3:16

 

Elke doop beschreven in de Bijbel was onder water        

(Voorbeeld) " ... Hij ging samen met Filippus het water in en Filippus doopte hem. Toen zij uit het water kwamen. ...”  Handelingen 8:38-39

De originele boeken van Het Nieuwe Testament, het tweede deel van de Bijbel is geschreven in het Grieks. Het Griekse woord Baptizo (voor dopen) betekent   “onderdompelen.”

 

Onderwater dopen symboliseert het best het begraven van het oude leven en de opstanding in het nieuwe leven

De stichters van de verschillende kerken zijn het erover eens:

Maarten Luther… ) "Ik zou hen die zich laten dopen helemaal onder dompelen, zoals het woord aangeeft en de betekenis illustreert".

Johannes Calvijn… “Het woord ‘dopen’ betekent onderdompelen. Het is zeker dat onderdompelen de praktijk was van de eerste gemeente.”

John Wesley… “Begraven met Hem, zinspeelt op dopen door onderdompeling volgens de gewoonte van de eerste gemeente.”

           

IV.             Wie worden in er gedoopt

Iedereen die gelooft in Jezus Christus

"De mensen die aannamen wat hij zei, werden gedoopt ..."    Handelingen 2:41

"Zelfs Simon  geloofde wat Filippus zei en liet zich dopen ..."  Handelingen 8:13

"Hij vertelde hun over het Koninkrijk van God en over Jezus Christus. De mensen geloofden hem en lieten zich dopen, zowel mannen als vrouwen“Handelingen 8:12

 

In Jabes wachten we met het dopen van onze kinderen tot ze oud genoeg zijn om zelf te kiezen, zelfstandig  te geloven en de betekenis van de doop begrijpen.

Sommige kerken praktiseren een “doop van bevestiging” voor baby’s. Dit gebruik is bedoeld als een verbond tussen de ouders en God ter wille van het kind. De ouders beloven daarbij het kind op te voeden in het geloof totdat het zelf oud genoeg is om zijn / haar eigen geloof in Christus te belijden. Deze gewoonte begon pas 300 jaar nadat de Bijbel compleet was.

Dit gebruik verschilt van de doop zoals we die in de Bijbel lezen. Die was alleen voor hen die oud genoeg waren om zelf te geloven. Het doel van de doop is om publiekelijk je persoonlijke toewijding aan Christus te belijden.

En je bent niet alleen, honderden mensen zijn er in Jabes gedoopt! In Nederland honderdduizend en wereldwijd honderden miljoenen.   

           

V.               Wanneer moet ik mij dan laten dopen

Zodra je geloofd

"De mensen die aannamen wat hij zei ... werden gedoopt ... op die ene dag!"       Handelingen 2:41

"Filippus vertelde hem dat Jezus de Christus is, waarbij hij uitging van wat zij zojuist hadden gelezen. Op een gegeven ogenblik reden zij langs water. “Kijk” , zei de Ethiopiër, “daar is water. Wat is er op tegen mij te dopen?" Filippus antwoordde: “Als u met uw hele hart in Jezus gelooft, is er niets op tegen.” Hij zei daarop: “Ik geloof dat Jezus de Zoon van God is”. Hij ging samen met Filippus het water in en Filippus doopte hem.”  Handelingen 8:35-38

Er is geen reden om de doop uit te stellen. Zodra je besloten hebt om Jezus Christus in je leven te ontvangen, kun je en behoor je gedoopt te zijn. Als je wacht tot je "volmaakt" bent zal  je je nooit ”goed genoeg” voelen.

 

Kan ik met mijn hele gezin gedoopt worden?

Ja! Als elk lid van het gezin de volle betekenis van de doop begrijpt en ieder persoonlijk zijn/haar vertrouwen in Jezus Christus heeft gesteld om gered te worden, dan moedigen we gezinnen aan om tegelijk gedoopt te worden. Het is een geweldige uitdrukking van toewijding.

Het is echter belangrijk te onthouden dat dopen een persoonlijk getuigenis is en geen familietraditie. Het is daarom gewoonlijk niet verstandig om je doop uit te stellen terwijl je wacht tot de andere familieleden, in het bijzonder je kinderen, Christus aanvaarden. Dit plaatst een onjuiste druk op hen en het staat jouw gehoorzaamheid in de weg.  

 

Wat kan ik aandoen als ik gedoopt word?

Zowel mannen als vrouwen dragen over hun badkleding / ondergoed (wit) een dooppak. Deze dooppakken worden je aangereikt. Neem droge onderkleren mee en een plastic zak voor je natte onderkleding. Wij zorgen voor dooppakken, verkleedruimten handdoeken en eventueel hulp bij het omkleden.   

Moet ik iets zeggen?

Het is geen moeten, dat je gedoopt wilt worden is al een groot getuigenis,  maar liefst wel. Je wordt in  Jabes gedoopt op basis van je getuigenis. Hiermee geef je aan een volgeling (discipel) van Christus te willen zijn. Uit ervaring weten we dat dit getuigenis een bemoediging is voor andere christenen en ook inspirerend werkt op mensen die jouw keus nog niet hebben gemaakt.   

Als we gaan dopen legt de voorganger kort de betekenis van de doop uit. Je wacht bij de rand van het water op je beurt. De voorganger zal je introduceren. Vervolgens laten de voorganger en / of andere helpers je een moment onder water zakken. Daarna ga je uit het water en kun je naar de anderen kijken. Je zult ook een doopkaart krijgen. We moedigen je aan al je vrienden en bekenden uit te nodigen om er bij te zijn.

Direct na de doop vragen we alle dopelingen te knielen, de oudsten van Jabes zullen je handen opleggen en samen bidden we om de leiding van de Heilige Geest en Gods zegen over jouw leven.

                         

Welkom in de kring van Gods gezin.