foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
Running text caption 5
Jaarthema: “Jij bent welkom”

Iedereen heeft wel eens een helpende hand of een luisterend oor nodig. Iedereen kent de situatie dat alleen maar alleen is.

 

"Wij kunnen niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen".  

 
“Er voor elkaar zijn” is één van die zaken welke Jabes hoog in het vaandel heeft staan en daarom wordt steeds naar oplossingen gezocht voor problemen welke in de praktijk worden aangetroffen.  
 
Eén van de benaming welke de Bijbel geeft aan een gemeente of kerk is “lichaam” en wij zijn allemaal delen van dat ene lichaam.  (zie ook “eenvoudige structuur)  en deze lichaamsdelen kunnen niet buiten het lichaam functioneren en ook niet zonder elkaar functioneren. 
 
De Bijbel zegt hierover:  
 
“Als één deel van het lichaam pijn heeft, voelen alle andere delen die pijn ook. En als één deel van het lichaam extra goed verzorgd wordt, genieten alle andere delen daar ook van.”(1Korintiërs 11:26 NBV) 
 
De hulp en ondersteuning kun je ruwweg in twee groepen verdelen. 
 
Geestelijke hulp:  ( zie pastoraat ) 
dit noemen wij pastorale zorg. Het primaire doel van pastorale zorg is mensen, christenen, dichter bij Jezus en dichter bij de gemeente brengen.
 
Dichtbij Jezus, omdat we ervan overtuigd zijn dat hier de genezende en helende kracht voor iedere christen te vinden is.  Jezus zegt zelf: "Kom tot mij als je moe en belast bent"  
Dichtbij de gemeente (kerk ) omdat in de gemeente  de wijsheid van God te vinden is. De Bijbel zegt: "Door de kerk moet nu de wijsheid van God in al haar vormen worden bekendgemaakt…(Efe.3:10 GNB)
 
Praktische hulp:   ( zie bedieningen) 
dit noemen wij dienen (zie bedieningen) , dienen is liefdevol voorzien in noden welke je in de gemeente aantreft.
 

 

 

dagelijkswoord.nl

  • maandag 28 september 2020 - Jesaja 12:1-4
    Op die dag zul je zeggen: ‘Ik zal u loven, HEER. U bent woedend op mij geweest, maar uw toorn is geweken, u troost mij. God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, want de HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, hij heeft mij redding gebracht.’ Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Op die dag zullen jullie zeggen: ‘Loof de HEER, roep zijn naam uit. Maak alle volken zijn daden bekend, verkondig zijn verheven naam.’ -- Jesaja 12:1-4