foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
Running text caption 5
Jaarthema: “Jij bent welkom”

De belangrijkste keuze die je ooit in je leven kunt maken is Christen worden. Dit zeggen we niet zomaar, De Bijbel, welke wij zien als Gods woord voor jou en mij is daar duideklijk over.

Om jou te helpen deze kennis in de Bijbel ook te ontdekken heeft  Jabes een uniek onderwijsprogramma, wij noemen dit het Bodem programma,

BODEM staat voor  BGM Jabes,   Opbouw, Door , Educatie , van Mensen

 

Het BODEM programma van de BGM Jabes is er om jou te helpen groeien.

BODEM 1.0 voor Gemeenschap : 

Hier leer je wat de Bijbel zegt over het accepteren van Jezus, de symbolen ,de structuur, het doel en de missie van Jabes, en waarom het belangrijk is om aangesloten te zijn bij een gemeente.

BODEM  2.0 voor discipelschap: 

Hier leer je wat de Bijbel zegt over het volgen van Jezus, de basisvaardigheden de je nodig hebt om een leven als discipel van Jezus te kunnen leiden.

BODEM  3.0 voor bediening (dienstbaarheid) : 

Hier leer je dat jij uniek bent geschapen, wie je bent voor God en hoe jij met je unieke vorm de gemeente te kunnen dienen.

BODEM   4.0 voor missie: 

Hier leer je de Bijbelse principes kennen en toepassen om binnen jouw persoonlijkheid God en de wereld te kunnen dienen.

 

plaatje van studie invoegen

 

 

Buiten het Bodem programma zijn er: 

LEIDERSTRAINING 1,

Basis kennis voor  groeigroepleiders ter ondersteuning om een kleine groep te leiden. Deze training  bestaat uit drie delen, t.w. strategie, overlevingspakket en ondersteuning,

LEIDERSTRAINING 2,

De gereedschapskist voor groeigroepleiders Deze training bestaat uit vijf modulen, t.w. gezondheid, karakter, vaardigheid, kracht en PEACE, om het mogelijk te maken een gezonde groeigroep te kunnen bouwen.

 

 

Verder worden er met enige regelmaat diverse programma’s aangeboden voor kennismaking, groei, speciale bedieningen, huwelijk en gezin zoals:

Alpha cursus,

Kennismaking met het christelijk geloof

Regelmatig worden er diverse interne en externe cursussen en trainingen georganiseerd. Vraag gerust om meer informatie

dagelijkswoord.nl

  • maandag 28 september 2020 - Jesaja 12:1-4
    Op die dag zul je zeggen: ‘Ik zal u loven, HEER. U bent woedend op mij geweest, maar uw toorn is geweken, u troost mij. God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, want de HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, hij heeft mij redding gebracht.’ Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Op die dag zullen jullie zeggen: ‘Loof de HEER, roep zijn naam uit. Maak alle volken zijn daden bekend, verkondig zijn verheven naam.’ -- Jesaja 12:1-4