foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
Running text caption 5
Jaarthema Leef! Het echte leven.

De Bijbel begrijpen - Begin gewoon te lezen! 

Het begrijpen van de Bijbel kan moeilijk zijn, maar God wil dat we Zijn Woord begrijpen en op onze levens toepassen. Hij heeft ons de Bijbel gegeven, zodat we in onze relatie met Hem kunnen groeien. Als je vragen over de Bijbel hebt, neem dan gerust contact op. We kunnen samen naar antwoorden zoeken.  (zie contact) 

 

De Bijbel begrijpen - Een persoonlijk verhaal 

De Bijbel is het Woord van God. Deze bestaat uit het Oude Testament en het Nieuwe Testament;  Het oude verbond en het nieuwe verbond.

Het oude verbond is de schepping; het gaat over Gods uitverkoren volk (het joodse volk) en hun geschiedenis; het bevat de wetten, hierarchie, baas boven baas , heersen en verdelen en levensvoorschriften; het gaat over het offeren van het bloed van dieren aan God als prijs voor de fouten van mensen; het gaat over de koppigheid van Zijn volk en hun onophoudelijke trots; het gaat over Gods toorn.  

Het nieuwe verbond is Gods liefde en vergeving; het gaat over het bloed van Jezus in plaats van het bloed van dieren om onze zonden te vergeven; het gaat over het aanvaarden van Jezus Christus als onze Redder, over de wedergeboorte, over gelijkheid over dienen, de minste willen zijn, over een eeuwig leven dat we door Hem krijgen; het is het vervangen van ons geweten met de Heilige Geest; het gaat over de dag van het oordeel. 

Ik lees de Bijbel als een leek. Ik denk dat het belangrijk is om de nadruk op “leek” te leggen, omdat Bijbelse schriftgeleerden al eeuwenlang elk woord, elke zin en elke passage hebben geanalyseerd om de complexe samenhang te interpreteren.  

Wat het resultaat daarvan is? We hebben allerlei verschillende soorten mensen, kerkgenootschappen en sekten die de Bijbel op een zodanige manier geïnterpreteerd hebben, dat deze hun eigen persoonlijke idealen of groepsidealen zou ondersteunen. Maar, als leek lees ik de Bijbel in algemene termen om te proberen de grotere boodschap te begrijpen. 

De Bijbel is de Bijbel. Wat zegt de Bijbel dan tegen de leek die niet gebukt gaat onder al deze verschillende interpretaties? Ik heb ontdekt dat de Bijbel het Woord van God is dat zeer eenvoudige boodschappen bevat die iedereen kan begrijpen.  

God is het begin; Hij schiep alle dingen; Hij is het heden; Hij is de toekomst. God schiep de mens om op aarde te leven. Het is geen gemakkelijk leven op aarde. We hebben te maken met zonden, armoede, plagen, pijn, oorlogen en dood. Ons leven is een voortdurende uitdaging. En toch heeft God ons hoop gegeven.  

God gaf ons Zijn enige zoon, Jezus Christus, die aan het kruis stierf om ons van onze zonden schoon te wassen. En als we in Hem geloven en Hem aanvaarden, dan zullen we in Zijn eeuwige leven delen. Met dit nieuw gevonden geloof worden we opnieuw geboren, op dit geloof worden we gedoopt en ontvangen we de Heilige Geest om ons te leiden.  

Onze levens zouden dan met liefde gevuld moeten zijn. Liefde voor God en liefde voor elkaar. We leven onze levens dan op een zodanige manier dat we anderen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. We begrijpen dat God onze zonden heeft vergeven en dat wij ook anderen hun zonden moeten vergeven. 

Dit klinkt allemaal eenvoudig genoeg, maar waarom heeft de Bijbel dan twee testamenten? Waarom is de Bijbel zo lang, zo gecompliceerd, zo interessant, zo verwarrend, zo professoraal en zo historisch? Voor mij is het duidelijk: om de geldigheid en de echtheid ervan vast te stellen; om de nauwkeurigheid ervan op de proef te stellen; om onze aandacht vast te houden; om ons steeds maar weer naar de Bijbel te laten terugkeren om ons geloof te begrijpen en steeds opnieuw te grondvesten; om ons een gids te geven die ons vertelt hoe we moeten en kunnen leven. 

De Bijbel begrijpen - Een complex boek met een eenvoudige boodschap 

Oké, dat is de eenvoudige boodschap van de Bijbel. Maar ik heb ontdekt dat er veel meer komt kijken bij het begrijpen van de Bijbel dan deze eenvoudige thema's. Het Nieuwe Testament spreekt voortdurend over hoe we van het juiste pad kunnen afraken, als we onze levens niet leiden zoals Jezus en de profeten ons leerden.  

Zelfs in de tijd van de mensen die Jezus Christus persoonlijk kenden en die getuigen waren geweest van Zijn opstanding waren er veel mensen die Christen waren geworden en die vervolgens van het goede Christelijke pad afdwaalden en continu herinnerd moesten worden aan de juiste leefwijze. Slechte mensen binnen de kerken waren toen al bezig met het uitleggen van het Goede Nieuws zoals dat hun goed uitkwam, voor hun eigen doelen en om anderen te manipuleren.  

Zoals de Bijbel zegt: "De hele wereld is in de macht van de boze. Want al wat in de wereld is, de hebzucht, de afgunst en het pronken met bezit.." Het lijkt er op dat het leven met de Heilige Geest, dat we ontvangen als we het Goede Nieuws aanvaarden, een constante strijd is. 

Nou, wat gebeurt er dan als we van het rechte pad afraken? Natuurlijk worden wij schoongewassen van onze zonden wanneer we wedergeboren worden, maar wat gebeurt daarna? Hoewel we uit genade gered worden, lijkt het mij dat we naar onze daden beoordeeld zullen worden. We worden verantwoordelijk gehouden voor wat we doen, wat we laten, zeggen en denken.  

Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient voor wat hij in zijn leven heeft gedaan, of het nu goed is of slecht”. (2 Kor: 5 9-10)

Er zal een oordeel komen. En het beste is om wat Jezus zegt op te volgen. We moeten hier continu aan herinnerd worden. We zullen ons bij een gemeente aansluiten, naar de sprekers luisteren en met andere gelovigen samenkomen. Maar hoe zit het dan als we door misleidde mensen binnen de kerk de verkeerde kant op worden geleid, of als de kerkelijke instelling haar agenda aanpast "om met de tijd mee te gaan"?  

Er is één ding dat nooit zal veranderen en dat is de Bijbel. Het is overtuigend en gecompliceerd genoeg en bevat genoeg geschiedenis, informatie, advies en leiding om ons altijd geïnteresseerd te houden en om ons altijd op het juiste spoor te houden. De Bijbel is er om ons te helpen geloven. En, misschien nog belangrijker, de Bijbel is er om ons te helpen om te blijven geloven. 

De Bijbel begrijpen - Lees de Bijbel voor jezelf! 

Als je de Bijbel wilt leren begrijpen, mogen we je het volgende advies geven  

Begin met lezen: 

Voordat je gaat lezen, bidt God om inzicht en begrip. 

Gebruikt bij het lezen een Bijbels leesplan, of een lees app  

Reserveer tijd, bijvoorbeeld ieder dag een kwartier in de morgen.  

Gebruik meerdere Bijbelvertalingen door elkaar . naast elkaar 

Begin met bezoeken van samenkomsten 

Iedere zondagmorgen om 10.00 uur heeft Jabes een samenkomst 

Sluit je aan bij een kleine groep welke iedere twee week samenkomt. 

Begin met het volgen van Bijbelstudies. 

Jabes heeft regelmatig een studie bijeenkomst zoals de Bodem cursussen   

Er zijn diverse instituten zoals de Evangelische Toerusting School (ETS) 

 

En vergeet nooit  “ al doende leert men “ 

(gedeeltelijk overgenomen uit “alles over “)  

 

 

 

 

 

 

De Bijbel begrijpen : denk in een brugfunctie 

 

 

TOEN                                                                                     NU

Interpretatie                              Gevolgen                              Personalisatie 

 

Bij het lezen van Bijbelteksten of gedeelten stellen we ons drie vragen:  

1e vraag: Wat betekende dit voor de oorspronkelijke toehoorders? 

2e vraag: Wat is het onderliggende tijdloze principe? 

3e vraag: Waar of hoe kan ik dit principe vandaag in praktijk brengen?