foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
Running text caption 5
Jaarthema Leef! Het echte leven.

Jabes is Visie gemotiveerd, Missie gestuurd en Doelgericht

 

Pol van Tuijl schreef: "Als iemand in zijn eentje droomt, is het maar een droom,

                                     wanneer velen samen dromen, is dat het begin van een nieuwe werkelijkheid"

 

Albert Einstein zei:    “Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal”, 

 

De Bijbel zegt:            “Door gebrek aan visie gaat het volk ten onder “ Spreuken 11:14

 

Visie is de beschrijving van de droom / verbeelding.

Visie geeft aan wat er werkelijk in het hart leeft.

Visie is de enige motivatie die goede ideeën en voornemens overstijgt.

 

De Jabes Visie:

Jabes bestaat uit gelovigen die gegrepen zijn door de liefde van God voor mensen, zichtbaar geworden in de Persoon en het werk van Jezus Christus en opgetekend in de Bijbel. Zij wil graag dicht bij Jezus leven om in de omgang met Hem de liefde van God en de kracht van de Heilige Geest te ontvangen om dienstbaar te kunnen zijn aan elkaar en aan de samenleving van Musselkanaal en omstreken.( Dichtbij Jezus, dichtbij mensen :bepaald 2003)

 

Missie, of missiestatement  is de beschrijving van de opdracht die je jezelf hebt gegeven.  De missie van Jabes  bestaat al vanaf de oprichting in 1947 ,zij is letterlijk uit de Bijbel overgenomen. Bijbelkenners noemen deze Bijbelse missie ook wel de “grote opdracht” of  “het zendingsbevel”.

 

De Jabes Missie: 

Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb, (Mattheus 28: 19 de oude Staten vertaling )

 

Als visie onze verbeelding is, onze droom is, en de missie is onze opdracht, dan blijft er nog één grootheid over, wat willen we bereiken ? 

wat we in de kern willen bereiken is als volgt te omschrijven: 

 

Het Jabes Doel: Discipelen maken: 

Discipelen zijn die gelovige zoals beschreven in onze visie  Dat zijn christenen die Gods vijf doelen gebalanceerd toepassen in hun leven, aangesloten zijn bij een  kerk die deze doelen op de één of andere manier heeft geïmplementeerd en invloed hebben op de mensen om zich heen. De vijf  doelen zijn: Aanbidding, Dienen, Missie , Gemeenschap en Discipelschap. (Bodem 1.0 sinds 2004)  ( 5 doelen: zie Jabes onderwijs.)